top of page
14
15
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
5
16

     Các câu hỏi thường gặp

Giới thiệu về các dịch vụ của chúng tôi, liệu pháp xoa bóp nói chung và bảo vệ quyền riêng tư.

 

Cơ sở này sẽ không phán xét, bất kể loại cơ thể, nhận dạng giới tính, chủng tộc, tuổi tác, ngôn ngữ, tình trạng nhập cư, lối sống, tôn giáo và tình trạng sức khỏe. 

Giới thiệu về liệu pháp xoa bóp nói chung

An toàn, bảo mật và quyền riêng tư

Về dịch vụ của chúng tôi

bottom of page